Dział szkoleń

tel. 62 594 11 11 

faks

62 767 00 66

e-mail: szkolenia@artmed.kalisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

PDF

Formularz zgłoszeniowy aktywny

kliknij - elektroniczny formularz

Konto bankowe do wpłat należności za kursy            i szkolenia

ART&MED - Mbank

15 1140 2017 0000 4302 0570  9169

RATOWNICTWO MEDYCZNE

– kursy i szkolenia dla osób bez wykształcenia medycznego

 Termin realizacji 

Pierwsza pomoc - zakres podstawowy

 

Szkolenie  adresowane do wszystkich zainteresowanych niesieniem  pierwszej pomocy. 

Szkolenie  adresowane do wszystkich zainteresowanych niesieniem  pierwszej pomocy. Uczestnikami mogą być osoby  bez wykształcenia medycznego: młodzież i dorośli  bez względu na wykonywany zawód.

Szkolenie obejmuje 3 godziny teorii i 4 godziny ćwiczeń praktycznych. 

Szkolenie prowadzi kadra profesjonalistów - osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem  w dziedzinie ratownictwa.  

 

 

 

systematycznie po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej

 

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie!

 


Formularz zgłoszeniowy

kliknij

- elektroniczny formularz

Pierwsza pomoc - zakres rozszerzony

 

Szkolenie dla osób, które są zainteresowane  poszerzeniem wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego i ukończyły szkolenie „Pierwsza pomoc - zakres podstawowy”

Adresatami  szkolenia są osoby opiekujące  się dziećmi i dorosłymi, pracujące z młodzieżą np. w świetlicach środowiskowych oraz  osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo, słuchowo, ruchowo itp.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności udzielania pomocy na wyższym poziomie. Kurs doskonaliłby m.in. umiejętności współpracy osób, które udzielają pomocy grupowo oraz  umiejętności posługiwania się standardowym sprzętem  ratowniczym. Szkolenie  odbywa się w weekendy – dwa dni – łącznie około 15 godzin szkoleniowych (teoria i praktyka).

Szkolenie prowadzi kadra profesjonalistów  - osoby  z dużą wiedzą i doświadczeniem  w dziedzinie ratownictwa. 

 

 

systematycznie po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej

 

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie!

 

 

Formularz zgłoszeniowy

kliknij

- elektroniczny formularz

Pierwsza pomoc przedmedyczna - szkolenie dla pracowników firm i instytucji 

 

Adresatami szkolenia są pracownicy firm i instytucji z różnych branż.

Zakres tematyczny szkolenia opracowywany jest z uwzględnieniem specyfiki  branży, wykonywanego zawodu i zagrożeń  (dla życia i zdrowia) z  nim związanych.

Program szkolenia  dostosowywany jest także do potrzeb i oczekiwań konkretnego  zakładu pracy.

Szkolenie  jednodniowe – 3 godziny szkoleniowe teorii i 5 godzin dydaktycznych  zajęć praktycznych.

Szkolenie prowadzi kadra profesjonalistów  - osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem  w dziedzinie ratownictwa.

Podczas zajęć  wiedza teoretyczna łączona jest z zajęciami praktycznymi.

Umiejętności praktyczne obejmują swym zakresem m.in. naukę resuscytacji krążeniowo - oddechowej na fantomach, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazach itp. Staramy się prowadzić zajęcia tak, by każdy uczestnik  w praktyczny sposób sprawdził zdobyte umiejętności. 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

kliknij

- elektroniczny formularz

Pierwsza  pomoc niemowlętom  i małym dzieciom

 

Szkolenie dla osób bez wykształcenia medycznego - rodziców i opiekunów  niemowląt i małych dzieci. Adresatami szkolenia są też studenci kierunków  związanych z opieką i pracą z małymi dziećmi do lat 3.

Szkolenie adresowane do osób bez wykształcenia medycznego -  rodziców i opiekunów  niemowląt i małych dzieci oraz  studentów  kierunków  związanych z opieką  i pracą z małymi dziećmi do lat 3.

Szkolenie przygotowuje uczestników do realizacji zadań z zakresu resuscytacji dzieci i niemowląt. Uczy postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia najmłodszych w tym także zadławienia, zakrztuszenia, ostre zatrucia itp. 

Szkolenie  jednodniowe – 3 godziny szkoleniowe teorii i 5 zajęć praktycznych.

Szkolenie prowadzi kadra profesjonalistów - osoby z dużą wiedzą i doświadczeniem  w dziedzinie ratownictwa. Umiejętności praktyczne obejmują swym zakresem m.in. naukę resuscytacji krążeniowo - oddechowej na fantomach, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazach itp. Staramy się prowadzić zajęcia tak, by każdy uczestnik  w praktyczny sposób sprawdził zdobyte umiejętności.


 

systematycznie po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej

 

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie!

Formularz zgłoszeniowy

kliknij

- elektroniczny formularz

Pierwsza pomoc osobom w starszym wieku

 

- szkolenie adresowane do osób opiekujących się osobami starszymi

Szkolenie  adresowane do osób opiekujących się osobami starszymi. Udział pozwoli nabyć umiejętności praktyczne związane z udzielaniem pierwszej pomocy w zdarzeniach  codziennego życia,  przydatnych osobom opiekującym się  osobami starszymi  i o ograniczonej sprawności ruchowej. Szkolenie uczy prowadzenia reanimacji, postępowania przy różnych urazach, zakrztuszeniach, utracie przytomności.

Czas trwania np. 8 godzin szkoleniowych: 3 godziny zajęć teoretycznych (wykład) i 5 godzin zajęć praktycznych.

Szkolenie prowadzi kadra profesjonalistów  - osoby  z dużą wiedzą i doświadczeniem  w dziedzinie ratownictwa. 

 

 

 

systematycznie po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej

 

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie!

Formularz zgłoszeniowy

kliknij

- elektroniczny formularz

Pierwsza pomoc w wypadkach komunikacyjnych 

 

Szkolenie adresowane do osób dorosłych (nie posiadających wykształcenia medycznego),

zawodowo związanych z częstym przemieszczaniem się samochodami, kierowców różnych firm, osób związanych z transportem,  pracą  terenową  oraz osób  przygotowujących się do egzaminów na prawo jazdy.

Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu  zdobywania praktycznych umiejętności udzielania pomocy podczas wypadków drogowych. Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem samochodu  i sprzętu ratowniczego, w oparciu o symulowane  sytuacje, pozorowane sceny wypadków komunikacyjnych itp. 

Szkolenie jednodniowe:  8 godzin dydaktycznych np. 3  godziny zajęć teoretycznych (wykład)  i  6 godzin  zajęć praktycznych.

Szkolenie prowadzi kadra profesjonalistów  - osoby  z dużą wiedzą i doświadczeniem  w dziedzinie ratownictwa.  

 

 

 

systematycznie po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej

 

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie!

Formularz zgłoszeniowy

kliknij

- elektroniczny formularz

Obsługa  automatycznego  defibrylatora (AED)


Szkolenie  adresowane do: pracowników  ochrony centrów handlowych, dworców, kin , miejsc użyteczności publicznej  (miejsc dużych skupisk ludzkich, gdzie  są dostępne defibrylatory automatyczne) oraz  np. personelu medycznego  i osób, które z racji wykonywanego zawodu  mogą  obsługiwać defibrylator automatyczny.

 

Czas trwania to  6 godzin szkoleniowych (zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktycznego użycia  defibrylatora automatycznego).

Szkolenie prowadzi kadra profesjonalistów  - osoby  z dużą wiedzą i doświadczeniem  w dziedzinie ratownictwa. 


 

 

systematycznie po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej

 

Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie!

Formularz zgłoszeniowy

kliknij

- elektroniczny formularz

Na szkolenia / kursy / seminaria można zgłaszać się indywidualnie lub dokonać zgłoszenia grupy uczestników.

Każde szkolenie organizowane dla zgłaszanej grupy uczestników rozpatrywane  jest indywidualnie. Na życzenie możliwe jest też zorganizowanie  szkolenia dostosowanego tematycznie do oczekiwań zainteresowanych. Ceny kursów i szkoleń są uzależnione między innymi od tematyki szkolenia, miejsca prowadzenia zajęć oraz  liczby uczestników.

Dla zgłaszanej grupy szkoleniowej przewidujemy promocje oraz możliwość indywidualnego ustalania ceny.

Kontakt z Działem Szkoleń:  od poniedziałku do czwartku tel.: 62 594 11 11; e-mail: szkolenia@artmed.kalisz.pl