Dział szkoleń

tel. 62 594 11 11 

faks

62 767 00 66

e-mail: szkolenia@artmed.kalisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

PDF

Formularz zgłoszeniowy aktywny

kliknij - elektroniczny formularz

Konto bankowe do wpłat należności za kursy            i szkolenia

ART&MED - Mbank

15 1140 2017 0000 4302 0570  9169

ART&MED Medyczne Centrum Usługowo Szkoleniowe w Kaliszu zaprasza na profesjonalne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i wychowawców.

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.

Obowiązek zorganizowania w szkole przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który zgodnie z § 2 cytowanego Rozporządzenia zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

           

Podczas zajęć, nauczyciele nabywają praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące zagrożeń oraz udzielania pierwszej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Podczas szkolenia nauczyciele poznają również metody reagowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Prezentowane są również uwarunkowania prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

Szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, opracowane zostały z uwzględnieniem typu placówek oświatowych i obejmują grupy:

 • nauczycieli przedszkoli,
 • nauczycieli szkół podstawowych,
 • nauczycieli  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkolenia odbywają się  w siedzibie  ART&MED przy ul. Winiarskiej w Kaliszu (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego.)

 W ramach szkolenia prowadzony jest wykład oraz ćwiczenia praktyczne, co pozwala na dobre zrozumienie materiału i  możliwość praktycznych ćwiczeń z użyciem nowoczesnych fantomów i profesjonalnego sprzętu. Szkolenie realizowane jest w ciągu jednego dnia i trwa 6 godzin dydaktycznych (wykład i ćwiczenia praktyczne).

Program zawiera następujące zagadnienia:

 • prawne aspekty udzielania pomocy w placówce oświatowej
 • bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy przedmedycznej
 • ocena funkcji życiowych u dzieci i dorosłych
 • sprawdzenie oddechu poszkodowanego
 • udrożnienie dróg oddechowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dzieci i dorosłych
 • podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej dzieci i dorosłych
 • postępowanie w przypadku wstrząsu
 • opieka nad dzieckiem po urazie: opatrywanie krwotoku tętniczego i żylnego (opatrunek uciskowy)
 • usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny górnej
 • usztywnianie złamanej lub zwichniętej kończyny dolnej
 • postępowanie w przypadku padaczki, cukrzycy, bólu w klatce piersiowej
 • postępowanie w przypadku zakrztuszenia,
 • postępowanie w przypadku użądlenia i ugryzienia
 • stany nagłe (zawał serca, omdlenie, drgawki, udar, wstrząs)
 • oparzenia i zatrucia u dzieci
 • wyposażenie apteczki

Po zakończeniu szkolenia można skorzystać z fachowego doradztwa oraz konsultacji merytorycznych. Szkolenia prowadzą osoby posiadające wysokie umiejętności zawodowe, jak również dydaktyczne w zakresie ratownictwa medycznego.

Zapisz się - kliknij

 

Na szkolenia / kursy / seminaria można zgłaszać się indywidualnie lub dokonać zgłoszenia grupy uczestników.

Każde szkolenie organizowane dla zgłaszanej grupy uczestników rozpatrywane  jest indywidualnie. Na życzenie możliwe jest też zorganizowanie  szkolenia dostosowanego tematycznie do oczekiwań zainteresowanych. Ceny kursów i szkoleń są uzależnione między innymi od tematyki szkolenia, miejsca prowadzenia zajęć oraz  liczby uczestników.

Dla zgłaszanej grupy szkoleniowej przewidujemy promocje oraz możliwość indywidualnego ustalania ceny.

Kontakt z Działem Szkoleń:  od poniedziałku do czwartku tel.: 62 594 11 11; e-mail: szkolenia@artmed.kalisz.pl