Formularz zgłoszeniowy

pobierz

formularz PDF

formularz MS WORD

kliknij - elektroniczny formularz

Informacje dotycące kursów 

tel. 62 594 11 11 

e-mail: szkolenia@artmed.kalisz.pl

Konto bankowe do wpłat należności za kursy            i szkolenia

ART&MED - Mbank

15 1140 2017 0000 4302 0570  9169

KURSY SPECJALISTYCZNE

KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Kursy specjalistyczne

dla pielęgniarek

Data

i miejsce

Tematyka szczegółowa

 Opłata

Sposób zapisu

Dializoterapia

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Kompresjoterapia

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Leczenie ran

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Szczepienia ochronne

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Wykonanie badania spirometrycznego

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Wykonywanie i ocena testów skórnych

 

I kwartał  2016 ARTMED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Kursy specjalistyczne dla położnych

 

 

 

 

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Leczenie ran

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Szczepienia ochronne

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Kursy  specjalistyczne  dla pielęgniarek i położnych

 

 

 

 

Edukator w cukrzycy

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11 i 62 594 11 12

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Podstawy języka migowego

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Terapia bólu ostrego u dorosłych

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Terapia bólu przewlekłego u dorosłych

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Wywiad i badanie fizykalne

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

 

Nowość !

Kursy specjalistyczne

dla pielęgniarek                   i położnych

Data

i miejsce

Tematyka szczegółowa

 Opłata

Sposób zapisu

Podstawy języka migowego

 

 

 

 

 

 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept - kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

 

 

 

 

I kwartał  2016 ART.&MED Kalisz

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

 

 

Tematyka zgodna z Programem Kursu opublikowanym na stronie CKPPIP 2015

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

zapisz się -kliknij

telefonicznie 62 594 11 11

e-mailowo:

szkolenia@artmed.kalisz.pl

Na szkolenia / kursy / seminaria można zgłaszać się indywidualnie lub dokonać zgłoszenia grupy uczestników.

Każde szkolenie organizowane dla zgłaszanej grupy uczestników rozpatrywane  jest indywidualnie. Na życzenie możliwe jest też zorganizowanie  szkolenia dostosowanego tematycznie do oczekiwań zainteresowanych. Ceny kursów i szkoleń są uzależnione między innymi od tematyki szkolenia, miejsca prowadzenia zajęć oraz  liczby uczestników.

Dla zgłaszanej grupy szkoleniowej przewidujemy promocje oraz możliwość indywidualnego ustalania ceny.

Kontakt z Działem Szkoleń:  od poniedziałku do czwartku tel.: 62 594 11 11; e-mail: szkolenia@artmed.kalisz.pl