Formularz zgłoszeniowy 

pobierz

formularz PDF

formularz MS WORD

kliknij - elektroniczny formularz

Dział szkoleń

tel. 62 594 11 11

e-mail: szkolenia@artmed.kalisz.pl

Konto bankowe do wpłat należności za kursy            i szkolenia

ART&MED - Mbank

15 1140 2017 0000 4302 0570  9169

Lp.

 

Nazwa szkolenia

Czas trwania szkolenia

Termin zajęć

 

Cena

Zapisy na szkolenie

1.

Choroby wewnętrzne

(w tym zadania z zakresu chorób układu sercowo-naczyniowego)

- przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

5  godzin

 weekendy

50 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

2.

Pediatria

(w tym z zakresu neonatologii) -przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 5 godzin

weekendy

50 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

3.

Chirurgia

(w tym z zakresu chirurgii urazowej)

-przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 5 godzin

weekendy

50 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

4.

Położnictwo i ginekologia

-przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 5 godzin

weekendy

50 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

5.

Psychiatria

-przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.

 5 godzin

weekendy

50 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

6.

Medycyna rodzinna

-przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 5 godzin

weekendy

50 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

7.

Medycyna ratunkowa, intensywna terapia

-przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 5 godzin

weekendy

50 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

8.

Bioetyka  i prawo medyczne -

przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 5 godzin

weekendy

50 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

9.

Orzecznictwo lekarskie

-przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 5 godzin

weekendy

50 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

10.

Zdrowie  publiczne

przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 5 godzin

weekendy

50 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

11.

Zagadnienia z dziedziny onkologii –

-przygotowanie do LEK /Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

 5 godzin

weekendy

50 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

12.

Ochrona danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia – zasady przetwarzania danych wrażliwych.

Odpowiedzialność prawna związana z prowadzeniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej.

Przedstawienie zmian, które wejdą w życie w 2017 roku.

 8 godzin

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

13./a/b/c/d

1/Prawa lekarza w kontekście standardów wykonywania zawodu

2/Prawa lekarza w perspektywie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na świadczenia zdrowotne

3/Prawo lekarza do zaniechania pomocy lub świadczeń zdrowotnych

4/ Pawo lekarza do powstrzymania się od wykonywania świadczenia niezgodnego z jego sumieniem.

 6 godzin

 

 

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

 

 

 

 

14.

Diagnostyka onkologiczna

  - szkolenie przedstawiające najnowsze metody diagnostyczne mające na celu zwiększenie wykrywalności  choroby

5 godzin

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

15.

Pacjent roszczeniowy w praktyce lekarskiej /

Jak pracować z pacjentami roszczeniowymi i ich rodzinami.

5 godzin

 

 

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

16.

Zagadnienia medyczne a aspekty prawne w leczeniu dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych  i pozostających pod opieką innych.

 

5 godzin

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

17.

Zagadnienia medyczne a aspekty prawne w leczeniu dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych  i pozostających pod opieką innych – szkolenie dla stomatologów.

 

5 godzin

 

 

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

18.

Ochrona radiologiczna pacjenta.

5 godzin

 

 

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

 

Nowość 

Lp.

 

Nazwa szkolenia

Czas trwania szkolenia

Termin zajęć

 

Cena

Zapisy na szkolenie

1.

Diagnostyka USG w medycynie ratunkowej (USG Fast)

8 godzin

 

 500 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

Szkolenia dla lekarzy stomatologów  

Lp.

 

Nazwa szkolenia

Czas trwania szkolenia

Termin zajęć

 

Cena

Zapisy na szkolenie

1.

Postępowanie w stanach zagrożenia życia i nagłych zagrożeniach zdrowotnych w praktyce lekarza dentysty.

5 godzin

 

 220 zł

Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

Na szkolenia / kursy / seminaria można zgłaszać się indywidualnie lub dokonać zgłoszenia grupy uczestników.

Każde szkolenie organizowane dla zgłaszanej grupy uczestników rozpatrywane  jest indywidualnie. Na życzenie możliwe jest też zorganizowanie  szkolenia dostosowanego tematycznie do oczekiwań zainteresowanych. Ceny kursów i szkoleń są uzależnione między innymi od tematyki szkolenia, miejsca prowadzenia zajęć oraz  liczby uczestników.

Dla zgłaszanej grupy szkoleniowej przewidujemy promocje oraz możliwość indywidualnego ustalania ceny.

Kontakt z Działem Szkoleń:  od poniedziałku do czwartku tel.: 62 594 11 11; e-mail: szkolenia@artmed.kalisz.pl