Jak rozpoznać pacjenta z wielochorobowością autoimmunizacyjną?

Czy szczepienia mogą być przyczyną chorób autoimmunizacyjnych?

W jaki sposób można wykorzystać rituximab w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych?

Jak wysoka jest efektywność terapii substytucyjnej preparatami gammaglobulin pierwotnych niedoborów?


III Kongres PTDiK

  "Choroby autoimmunizacyjne, autozapalne, niedobory odporności u dzieci i osób dorosłych"

Termin: 19-20 lutego 2016 r., Warszawa
 

Podczas spotkania poruszymy szereg tematów z zakresu diagnostyki i leczenia chorób autoimmunizacyjnych i autozapalnych w takich dyscyplinach medycyny jak: immunologia kliniczna, neurologia, dermatologia, nefrologia, transplantologia,  gastroenterologia, hematologia, onkologia czy reumatologia.

 

Ponadto w programie:

Czy szczepienia u dzieci z autoimmunizacyjną neutropenią są bezpieczne i skuteczne.
Terapia autoimmunizacyjnych chorób układu nerwowego.
Skuteczność i bezpieczeństwo inhibitorów TNF alfa w RZS i SpA u dorosłych.
Terapia autoimmunizacyjnego  zapalenia wątroby przed i po przeszczepieniu wątroby.
Jak zapobiec zakażeniom grzybiczym w stanach zaburzonej odporności.
Diagnostyka zakażeń grzybiczych w przewlekłej chorobie ziarniniakowej.

Na Kongres PTIDiK  w szczególności zapraszamy: immunologów, pediatrów, nefrologów, transplantologów, onkologów, reumatologów, neurologów, gastroenterologów, hematologów, internistów, lekarzy chorób wewnętrznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania.


Kierownik merytoryczny: prof. dr hab. med.  Ewa Bernatowska

 

Szczegóły dotyczące konferencji: 

www.instytutpwn.pl/konferencja/immunologia2016

Serdecznie zapraszamy, Wydawnictwo lekarskie PZWL