Formularz zgłoszeniowy

kliknij - elektroniczny formularz

Koszt kursu:

500zł CERTYFIKACJA

250zł RECERTYFIKACJA

Zapewniamy 

materiały szkoleniowe

oraz catering

Najbliższe terminy kursów : 

czerwiec

2016 roku

systematycznie - po zebraniu się pełnej grupy szkoleniowej

Informacje :

tel.: 62 594 11 11 

e-mail: szkolenia@artmed.kalisz.pl

Konto bankowe do wpłat należności za kursy            i szkolenia

ART&MED - Mbank

15 1140 2017 0000 4302 0570  9169

Kurs kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Celem kursu jest przygotowanie jednostek do realizacji zadań w zakresie ratownictwa medycznego w czasie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia(nie jeden nam dziekuje) w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi ratownictwa medycznego(karetka systemu S i P). - Pozytywne zaliczenie egzaminu potwierdzone jest wydaniem zaświadczenia (certyfikatu) i uzyskaniem tytułu ratownika.

Szkolenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408), przy podstawie art.13 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

EGZAMIN

Składa się z dwóch części:

1) teoretyczna - test składający się z 30 pytań egzaminacyjnych wybranych z puli 201 pytań. Pozytywne zaliczenie części teoretycznej uzyskuje się po zaznaczeniu min. 27 odp. prawidłowych.

2) praktyczna – (po pozytywnym zaliczeniu testu) składająca się dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo - oddechowej na fantomie. 

ZAŚWIADCZENIA

Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu, uczestnik otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP/ReKPP z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

ZAPRASZAMY:

- RATOWNIKÓW WODNYCH

- KANDYDATÓW NA RATOWNIKÓW WODNYCH

- STRAŻAKÓW, POLICJANTÓW

- UCZNIÓW SZKÓŁ KIERUNKÓW MUNDUROWYCH  

- KANDYDATÓW DO POLICJI 

Zapisz się na szkolenie kliknij - elektroniczny formularz